Maatregelen coronavirus

Door het kabinet zijn aanvullende maatregelen genomen voor het indammen van het coronavirus. Ook gemeente Noordwijk handelt hiernaar.

  • In verband met het Coronavirus worden alle bijeenkomsten en vergaderingen tot 1 juni afgelast. De bijeenkomsten van 9 april en 18 mei gaan dus niet door. 
  • Verschillende werkgroepjes werken nu digitaal samen. Via mail, WhatsApp of beeldbellen.

Besluitvorming over de doorgang van de andere bijeenkomsten volgt later.

Wij wensen u veel sterkte de komende tijd!

Noordwijk is trots op haar bollenvelden, duinen en strand. In de luwte van de Randstad is het aangenaam wonen, werken en recreëren. Het is niet vanzelfsprekend dat dit voor de volgende generaties zo blijft. Hoe gaan we om met de veranderingen die op ons afkomen? Om deze vraag te beantwoorden, maken we een visie op de toekomst van Noordwijk.

De Noordwijkse samenleving, bestaande uit de kernen Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk, kenmerkt zich door ondernemerszin, een bloeiend verenigingsleven en grote betrokkenheid. Juist daarom vragen wij ú om mee te denken over de toekomst. Wat betekent fijn wonen, werken en leven in Noordwijk voor u? Wat vindt u belangrijk? Wat kan beter? Of wat moet juist blijven zoals het is?

Inmiddels zijn 18 teams aan de slag! Tijdens de drukbezochte startbijeenkomst zijn de 150 deelnemers van start gegaan met hun eigen visie. Van alle visies maken we uiteindelijk samen één Toekomstvisie voor Noordwijk.